„Żyj z RozWAGĄ” Drukuj
piątek, 25 kwietnia 2014 08:00

Stowarzyszenie „KRĄG” w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych otrzymało dotację w kwocie 9 140 zł na realizację projektu „Żyj z RozWAGĄ”. Projekt rusza od 15 kwietnia 2014r. i potrwa do 22 grudnia 2014r.

Głównym celem działań jest poprawa funkcjonowania mieszkańców gminy Września zmagających się z problemem osamotnienia i pozostających poza społecznością z uwagi na niepełnosprawność
i długotrwałą chorobą. Adresatami są mieszkańcy gminy Września, zrekrutowani przez pracowników pomocy społecznej oraz członkowie grupy samopomocowej Wrześnianie RozWAGI.

Działania jakie będą realizowane w projekcie to wyjazdy do groty solnej w Czeszewie, usprawnianie poprzez taniec, pilates, nordic-walking oraz aqua aerobic. Nowością dla uczestników będą spacery edukacyjno-historyczne po Wrześni z przewodnikiem, które mają na celu zapoznanie z historią i ciekawostkami dotyczącymi miejsc nie zawsze nam znanych.

Zaproponowano również spotkania ze specjalistą promocji zdrowia oraz koordynatorem Wrzesińskiego Centrum Wolontariatu.