Kontynuacja wypłaty stypendiów Drukuj
czwartek, 09 kwietnia 2015 14:00

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć oświadczenie aktualizacyjne w terminie od 8 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc marzec 2015 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015.

Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul.  Fabrycznej 14 - pokój  nr 208 i na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.