Ogłoszenia


„Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu" - zakończenie rekrutacji Drukuj
poniedziałek, 14 grudnia 2015 10:20

Zakończenie rekrutacji beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie „Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Września,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2015 r. zakończono rekrutację beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie „Interaktywna Września-cyfrowy świat w każdym domu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Do czasu zakończenia rekrutacji mieszkańcy Gminy Września złożyli 285 wniosków.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie utworzona została Lista Beneficjentów Ostatecznych, tj. 146 osób, które spełniają  wszystkie kryteria udziału w projekcie.                                  
Pozostałe osoby spełniające kryteria niezbędne do udziału w projekcie zostały wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez uczestnika projektu lub jego wyłączenie w jego miejsce zakwalifikowana zostaje kolejna osoba z listy rezerwowej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 
Świąteczne akcje Drukuj
piątek, 11 grudnia 2015 11:12
Nadchodzące święta Bożego Narodzenia inspirują wielu z nas do pomocy osobom i rodzinom,  które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić nawet podstawowych potrzeb. Zrealizowanie  niektórych  z nich pozostaje w sferze marzeń osób, które nigdzie nie szukają pomocy, godząc się ze swoim trudnym losem,wskazując jednocześnie innych, jako bardziej potrzebujących wsparcia.

Świąteczne akcje, które organizuje każdego roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni adresowane są w szczególności do tej grupy Wrześnian. W tym roku, dzięki ofiarności naszych mieszkańców i osób spoza Wrześni, szykujemy paczki dla:
-  min.130 seniorów  w ramach akcji „Piernikowe serce”;
-  100 rodzin przygotowane zostaną paczki żywnościowe, z zebranej w trakcie ubiegłotygodniowej zbiórki we wrzesińskich sklepach ponad 1 tony artykułów spożywczych;
-  50 dzieci z rodzin wymagających szczególnego wsparcia ( inicjatywa osób prywatnych - „Niespodzianka pod choinkę”);
- 80 osób,włączających się bezinteresownie w działania aktywizujące społeczność naszej gminy;
- 28 rodzin otrzyma „Szlachetna Paczkę”; w ramach tej ogólnopolskiej akcji, koordynowanej lokalnie przez Wrzesińskie Centrum Wolontariatu, działające przy OPS we Wrześni. Wsparcie otrzymają również rodziny z gminy Miłosław i Gniezno;
- min. 1 200 paczek żywnościowych zostanie wydanych rodzinom zakwalifikowanym przez OPS w ramach comiesięcznej pomocy Stowarzyszenia KRĄG.
Już dzisiaj dziękujemy wszystkim wolontariuszom i osobom nieobojętnym na los rodzin potrzebujących rzeczywistego wsparcia. Warto też pamiętać, że wiele rodzin, w szczególności samotnych osób oczekuje nie tylko rzeczowego wsparcia. Warto pomyśleć o takich osobach, zanim zasiądziemy do wigilijnego stołu.

 
„Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu" - rekrutacja trwa! Drukuj
poniedziałek, 21 września 2015 07:38

Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje o kontynuacji rekrutacji Beneficjentów do Projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu".

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski należy składać do Kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 (na parterze).

Zapraszamy do  udziału w projekcie, którego głównym celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 146 gospodarstw domowych z Gminy Września zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej lub niepełnosprawności. Otrzymają one sprzęt komputerowy oraz wezmą udział w szkoleniach, dzięki którym będą mogli nauczyć się obsługiwać komputer oraz jak korzystać z Internetu.

 


Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

a)      gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

b)      gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

c)       dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub Ośrodkami Pomocy Społecznej,

d)      osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

e)      osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie ( rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno - rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS ( obecnie jest to kwota 880,45 zł brutto),

f)       dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie , z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy , niż ostatni aktualny roczny wskaźnik „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2014 wynosi 1340 zł brutto).


Formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.ops.wrzesnia.pl, a w  papierowej w Kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 (na parterze).

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj
piątek, 18 września 2015 00:00

OGŁOSZENIE

O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI

OGŁOSZENIE

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE Drukuj
środa, 09 września 2015 00:00

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

projektu gminnego programu osłonowego pn. „Wspieranie środowisk długotrwale ubogich w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w/w środowisk i przeciwdziałanie zjawisku bezdomności w Gminie Września” (zarządzenie nr 200)

oraz

projektu gminnego programu osłonowego pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września” (zarządzenie nr 201)

 

ZARZĄDZENIE NR 200

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 200

ZARZĄDZENIE NR 201

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 201

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 17