FEAD edycja 2014-2015 Drukuj
środa, 15 lipca 2015 11:00

Dane do Sprawozdania z dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego Z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym

1.Artykuły skrobiowe  -  makaron świderki - 4 050 kg
2.Artykuły mleczne – mleko UHT - 5 400 l
3.Artykuły mięsne – mielonka wieprzowa - 2 160 kg
4.Cukier – cukier biały - 5 400 kg
5.Tłuszcze – olej rzepakowy - 2 700 l

Liczba przekazanych paczek żywnościowych - 2 700 sztuk

Dane osób korzystających z Programu:

Liczba ogółem – 1 104 osób

W tym:
Kobiet - 543 osób
Mężczyzn - 561 osób

Wiek:
Poniżej 15  r. ż. - 376 osób
Powyżej 65 r. ż. - 29 osób
Pozostałe osoby - 699 osób

Grupy odbiorców:
Bezdomni - 5 osób
Niepełnosprawni - 231 osób
Bezrobotni - 294 osób
Społeczności marginalizowane - 9 osób
Osoby z pozostałych grup - 598 osób

Liczba osób objęta pomocą w podziale na wysokość dochodu:
Do 100% kryterium ustawowego - 758 osób
100%-150% kryterium ustawowego - 346 osób

Ogółem - 1104 osobyOpis działań towarzyszących:

W grudniu 2014 osoby korzystające z pomocy żywnościowej, pomagali jako wolontariusze w przygotowywaniu paczek świątecznych z żywności pozyskanej ze zbiórki, dla osób z ich otoczenia;
W grudniu 2014  realizowano projekt współfinansowany  ze środków Wojewody Wielkopolskiego - „Korepetycje rodzicielskie” dla samotnych rodziców borykających się z problemem ubóstwa, ograniczającego zaspakajanie podstawowych potrzeb rodziny;
W grudniu realizowano projekt współfinansowany  ze środków Wojewody Wielkopolskiego –„ Żyj z rozwagą”. Projekt zakładał popularyzację zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej i kierowany był do osób korzystających ze wsparcia żywnościowego. W ramach projektu zorganizowana została Wieczerza Wigilijna. Uczestnicy wymieniali sia przepisami na potrawy wigilijne, a najciekawsze, proste i smaczne przepisy, nagradzane były drobnymi upominkami.
Od stycznia 2015 osoby bezrobotne kierowane są na spotkania ze specjalistą z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu. Osoby bezrobotne, w szczególności samotni rodzice, żyjący ze świadczeń maja sporządzany indywidualny plan działania. Zajęcia prowadzone są przez wolontariusza.
Przez cały okres trwania Programu, osoby korzystające z pomocy żywnościowej Stowarzyszenia kierowane są do rejonowych pracowników socjalnych, na warsztaty z ekonomii domowej, w tym właściwego zagospodarowania otrzymywanej pomocy w formie żywności. Pracownicy socjalni w trakcie wizyt w miejscu zamieszkania podopiecznego OPS nadzorują prawidłowe wykorzystanie otrzymanej ze Stowarzyszenia żywności.

Anna Prusak
Prezes Stowarzyszenia KRĄG