Warsztaty Kulinarne Drukuj
poniedziałek, 26 września 2016 13:37

Września, dnia 26 września 2016  roku

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni

Dotyczy: Warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016

 

W imieniu Stowarzyszenia „KRĄG” z Wrześni – organizacji realizującej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016 – partnera lokalnego Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniach 20 i 27 października 2016 roku o godzinie 10:00 i 13:00 organizowane będą  warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi. Miejscem realizacji będzie sala w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Warsztaty przeznaczone dla osób skierowanych przez OPS we Wrześni, realizowane będą w ramach działań towarzyszących POPŻ  PODPROGRAM 2016.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie z OPR prosimy pracowników socjalnych o informowanie i zachęcanie do wzięcia udziału w warsztatach osób skierowanych do naszej organizacji POPŻ 2016. Organizatorem warsztatów jest Wielkopolski Bank Żywności.

Z poważaniem

Anna Prusak Prezes Stowarzyszenia „KRĄG”