Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Drukuj
piątek, 10 marca 2017 07:56

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym


Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć oświadczenie aktualizacyjne w terminie od  3 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc marzec 2017 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017.
Druk oświadczenia będzie dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul.  Fabrycznej 14 - pokój  nr 208 i na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl (zakładka "dokumenty do pobrania").