„Mój dom – najbezpieczniejszym miejscem pod słońcem” Drukuj
poniedziałek, 02 stycznia 2012 01:00

W drugim półroczu roku 2011 został zrealizowany projekt w ramach  Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, pod nazwą „Mój dom – najbezpieczniejszym miejscem pod słońcem”.

W związku z realizacją projektu podjęto następujące działania:

  • sporządzono diagnozę przemocy w rodzinie w środowiskach korzystających z  pomocy OPS we Wrześni;
  • zorganizowano specjalistyczną pomoc psychologa i prawnika dla osób poszukujących wsparcia w związku z przemocą  w rodzinie – konsultacje, terapia indywidualna i grupowa;
  • utworzono grupę wsparcia dla ofiar przemocy;
  • konsultacje dla psychologa i prawnika  ze Specjalistycznego Punktu Wspierania Rodziny ze specjalistami prowadzącymi Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy;
  • superwizja grup roboczych;
  • zorganizowano warsztaty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych – w warsztatach wzięło udział 60 osób;
  • zaprojektowano, wydrukowano i rozpowszechniono ulotki informacyjne dla społeczności lokalnej o możliwości uzyskania pomocy na terenie Wrześni;
  • zorganizowanie w miesiącu grudniu 2011r. Konferencji „ Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie - skutecznym narzędziem ograniczającym zjawisko przemocy”.