Ogłoszenia
Informacja Drukuj
czwartek, 09 maja 2019 13:09

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni za 2018 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Odnośnik do strony ze sprawozdaniem.

 
Warsztaty Ekonomiczne Drukuj
piątek, 15 marca 2019 11:40


Dotyczy: Warsztatów ekonomicznych o tematyce: ZDROWO – NIE ZNACZY DROGO - FINANSOWO SILNI w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2018

W imieniu Stowarzyszenia „Krąg” z siedzibą we Wrześni, ul. Fryderyka Chopina 9 uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2019 roku w godzinach 9:30 i 11:00 organizowane będą  warsztaty ekonomiczne. Warsztaty przeznaczone dla beneficjentów Programu FEAD 2018 (skierowane przez OPS we Wrześni), realizowane będą w ramach działań towarzyszących POPŻ  PODPROGRAM 2018.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie z OPR prosimy pracowników socjalnych o informowanie i zachęcanie do wzięcia udziału w warsztatach osób skierowanych do naszej organizacji POPŻ 2018. Organizatorem warsztatów jest Wielkopolski Bank Żywności.

Z poważaniem
Krystyna Spychalska Prezes Stowarzyszenia „KRĄG”

 
Świadczenia Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym Drukuj
poniedziałek, 11 marca 2019 12:26

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać oświadczenia aktualizacyjne w terminie od 1 kwietnia 2019 r.- do 30 kwietnia 2019 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc marzec 2019 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul.  Fabrycznej 14 - pokój  nr 208 oraz w kancelarii  i na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać oświadczenia aktualizacyjne w terminie od 1 kwietnia 2019 r.- do 30 kwietnia 2019 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc marzec 2019 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 - pokój nr 208 oraz w kancelarii i na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

 
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych Drukuj
poniedziałek, 11 lutego 2019 00:00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

INFORMACJE

 
Zarządzenie Dyrektora nr 7/2018 Drukuj
piątek, 16 listopada 2018 10:07

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 17