Ogłoszenia
"Spotkajmy się ... między innymi" Drukuj
środa, 13 maja 2015 07:08

Stowarzyszenie Krąg otrzymało od Zarządu Powiatu we Wrześni dofinansowanie w kwocie 1000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą "Spotkajmy się ... między innymi". Działania w projekcie rozpoczną się od 1 marca 2015 roku i potrwają do 15 grudnia 2015 roku. Projekt jest adresowany do 50 osób w wieku 60+, mieszkańców powiatu wrzesińskiego, przewlekle i długotrwale chorych z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

Zakładane cele oraz sposób ich realizacji:

- włączenie do społeczności lokalnej poszczególnych gmin, a tym samym społeczności powiatu wrzesińskiego 50 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością, osamotnieniem,

- poprawienie jakości życia i dostępu do różnych form rekreacji 50 osób z powiatu wrzesińskiego poprzez zorganizowanie zajęć aktywizujących takich jak: aerobik, nordic walking, aqua aerobik, tenis, wycieczki rowerowe i spotkania integracyjne,

- poprawienie jakości życia 40 osób poprzez umożliwienie korzystania z seansów leczniczych w Jaskini Solnej w Czeszewie,

- zainicjowanie minimum 2 grup samopomocowych, zorientowanych na integrację poprzez aktywność fizyczną,

- niwelowanie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej seniorów - mieszkańców powiatu wrzesińskiego,

- zaspokojenie potrzeb poznawczych poprzez odkrywanie na nowo interesujących miejsc powiatu wrzesińskiego.

 
Uwaga! Praca! Drukuj
czwartek, 07 maja 2015 10:42

Uwaga!

Firma Adecco poszukuje pracowników. Więcej informacji tutaj -> OFERTA PRACY

 
Kontynuacja wypłaty stypendiów Drukuj
czwartek, 09 kwietnia 2015 14:00

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć oświadczenie aktualizacyjne w terminie od 8 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc marzec 2015 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015.

Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul.  Fabrycznej 14 - pokój  nr 208 i na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

 
"Żyj z RozWAGĄ" - zakończenie Drukuj
czwartek, 27 listopada 2014 10:00

Zakończyły się działania z realizacji Projektu Żyj z RozWAGĄ.

Zakładane cele zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę o zdrowym stylu życia, zaś poprzez liczne formy usprawniania nabyli zachowania prozdrowotne i upowszechniali je w swoim środowisku. Grupa się zintegrowała, nawiązały się przyjaźnie, które pozostaną na dłużej:)) Spacery edukacyjne poszerzyły wiedzę o historycznych miejscach w mieście oraz były zaczynem do dyskusji na te tematy w gronie rodziny. Idea Wolontariatu zachęciła uczestników do włączenia się w działania wolontariackie stąd duża część grupy włączyła się do projektu Szlachetna Paczka.

 
„Żyj z RozWAGĄ” Drukuj
piątek, 25 kwietnia 2014 08:00

Stowarzyszenie „KRĄG” w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych otrzymało dotację w kwocie 9 140 zł na realizację projektu „Żyj z RozWAGĄ”. Projekt rusza od 15 kwietnia 2014r. i potrwa do 22 grudnia 2014r.

Głównym celem działań jest poprawa funkcjonowania mieszkańców gminy Września zmagających się z problemem osamotnienia i pozostających poza społecznością z uwagi na niepełnosprawność
i długotrwałą chorobą. Adresatami są mieszkańcy gminy Września, zrekrutowani przez pracowników pomocy społecznej oraz członkowie grupy samopomocowej Wrześnianie RozWAGI.

Działania jakie będą realizowane w projekcie to wyjazdy do groty solnej w Czeszewie, usprawnianie poprzez taniec, pilates, nordic-walking oraz aqua aerobic. Nowością dla uczestników będą spacery edukacyjno-historyczne po Wrześni z przewodnikiem, które mają na celu zapoznanie z historią i ciekawostkami dotyczącymi miejsc nie zawsze nam znanych.

Zaproponowano również spotkania ze specjalistą promocji zdrowia oraz koordynatorem Wrzesińskiego Centrum Wolontariatu.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 17