Ogłoszenia
Uwaga! Praca! Drukuj
czwartek, 07 maja 2015 10:42

Uwaga!

Firma Adecco poszukuje pracowników. Więcej informacji tutaj -> OFERTA PRACY

 
Kontynuacja wypłaty stypendiów Drukuj
czwartek, 09 kwietnia 2015 14:00

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć oświadczenie aktualizacyjne w terminie od 8 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc marzec 2015 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015.

Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul.  Fabrycznej 14 - pokój  nr 208 i na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

 
"Żyj z RozWAGĄ" - zakończenie Drukuj
czwartek, 27 listopada 2014 10:00

Zakończyły się działania z realizacji Projektu Żyj z RozWAGĄ.

Zakładane cele zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę o zdrowym stylu życia, zaś poprzez liczne formy usprawniania nabyli zachowania prozdrowotne i upowszechniali je w swoim środowisku. Grupa się zintegrowała, nawiązały się przyjaźnie, które pozostaną na dłużej:)) Spacery edukacyjne poszerzyły wiedzę o historycznych miejscach w mieście oraz były zaczynem do dyskusji na te tematy w gronie rodziny. Idea Wolontariatu zachęciła uczestników do włączenia się w działania wolontariackie stąd duża część grupy włączyła się do projektu Szlachetna Paczka.

 
„Żyj z RozWAGĄ” Drukuj
piątek, 25 kwietnia 2014 08:00

Stowarzyszenie „KRĄG” w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych otrzymało dotację w kwocie 9 140 zł na realizację projektu „Żyj z RozWAGĄ”. Projekt rusza od 15 kwietnia 2014r. i potrwa do 22 grudnia 2014r.

Głównym celem działań jest poprawa funkcjonowania mieszkańców gminy Września zmagających się z problemem osamotnienia i pozostających poza społecznością z uwagi na niepełnosprawność
i długotrwałą chorobą. Adresatami są mieszkańcy gminy Września, zrekrutowani przez pracowników pomocy społecznej oraz członkowie grupy samopomocowej Wrześnianie RozWAGI.

Działania jakie będą realizowane w projekcie to wyjazdy do groty solnej w Czeszewie, usprawnianie poprzez taniec, pilates, nordic-walking oraz aqua aerobic. Nowością dla uczestników będą spacery edukacyjno-historyczne po Wrześni z przewodnikiem, które mają na celu zapoznanie z historią i ciekawostkami dotyczącymi miejsc nie zawsze nam znanych.

Zaproponowano również spotkania ze specjalistą promocji zdrowia oraz koordynatorem Wrzesińskiego Centrum Wolontariatu.

 
Ogłoszenie o rekrutacji do projektu Drukuj
środa, 12 lutego 2014 12:31
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka informuje, iż w dniu 20 stycznia 2014 roku od godziny 12.00 rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej do Spółdzielni Socjalnych osób prawnych i Spółdzielni Socjalnych osób fizycznych. Rekrutacja trwać będzie w trybie ciągłym w okresie 27 dni od momentu ogłoszenia naboru zatem do dnia 16 lutego 2014 roku do godziny 12.00. Ważne: przy zgłoszeniu liczy się data oraz godzina wpłynięcia dokumentacji do biura Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Udział w projekcie jest bezpłatny
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 17