Ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty Drukuj
poniedziałek, 09 stycznia 2012 01:00

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
OPS/ 2 /422568/2011


dotyczy: przetargu nieograniczonego na podstawie art. 5 ust. 1 a poniżej równowartości 193.000 euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zamawiający, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

INFORMACJA

 
Informacja Drukuj
czwartek, 05 stycznia 2012 01:00
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. - Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski w sprawie przyznania pomocy dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (świadczenie pielęgnacyjne pobieranie w związku z opieką nad dziećmi) należy składać w terminie do 31 stycznia 2012r.

WNIOSEK
 
Nowe zasady udzielania pomocy - Świadczenia rodzinne Drukuj
poniedziałek, 02 stycznia 2012 01:00

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że:

od 1 stycznia 2012 roku do uzyskania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie zaświadczenie lekarskie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 
Ogłoszenie o naborze Drukuj
czwartek, 02 września 2010 01:00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe. Za sprawowanie opieki sąd może przyznać opiekunowi, na jego żądanie, stosowne  wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

WIĘCEJ INFORMACJI

 
«pierwszapoprzednia11121314151617następnaostatnia»

Strona 17 z 17