Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 eur
Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Września Drukuj
wtorek, 20 grudnia 2016 15:00

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześnina podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zaprasza do udziału

w zapytaniu ofertowym poniżej równowartości 30.000 euro na


Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób

bezdomnych z terenu miasta i gminy Września


Termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku


Formularz zawierający opis warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 23 grudnia 2016 r.

w siedzibie Zamawiającego o godz. 9.10


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 23 grudnia 2016 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

 


ŹRÓDŁO (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM)

 
Umorzenie postępowania Drukuj
poniedziałek, 12 grudnia 2016 13:34

UMORZENIE POSTĘPOWANIA

SAO.320-72/16


Dotyczy: zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Września oraz zapewnienie tym osobom transportu do miejsca schronienia.

 

TREŚĆ INFORMACJI

 
Zapytanie ofertowe Drukuj
piątek, 25 listopada 2016 11:34

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SAO.320-72/16


Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usługi: zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Września oraz zapewnienie tym osobom transportu do miejsca schronienia.

 

TREŚĆ ZAPROSZENIA

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Drukuj
piątek, 16 sierpnia 2013 11:34

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Fabryczna 14, 62-300 Września) zaprasza do złożenia oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Przedmiotem zamówienia usługi świadczone przez 8 specjalistów w ramach Specjalistycznego Punktu Wspierania Rodziny (SPWR) da uczestników projektu systemowego pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Przedmiot zamówienia został ujęty w budżecie projektu w zadaniu 4.55:

Organizowanie i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego w zakresie
podniesienia kompetencji społecznych i społeczno-zawodowych SPWR”
.

ZAPROSZENIE

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ

WYNIKI

 
Informacja o zakończeniu postępowania Drukuj
środa, 03 października 2012 12:16

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

POKL. 320-10/12

Zamawiający, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro na usługę:

REALIZACJA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM – 8 SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH (PODZADANIE 4.40)

TREŚĆ INFORMACJI

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3