Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 eur
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r. Drukuj
piątek, 04 grudnia 2015 10:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 330470 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SIWZ - PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SIWZ - DOC

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Drukuj
piątek, 27 listopada 2015 00:00

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 roku

Numer ogłoszenia: 322948 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Drukuj
wtorek, 25 listopada 2014 12:50

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) na:


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 roku

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ - PDF

SIWZ - DOC

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Drukuj
czwartek, 05 grudnia 2013 17:53

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907) na:

 

PRZYGOTOWANIE I WYDANIE DWUDANIOWEGO POSIŁKU OSOBOM
UPRAWNIONYM W RAMACH PROGRAMU
POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA W 2014 R.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ - PDF

SIWZ - DOC

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Drukuj
piątek, 29 listopada 2013 00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014 roku.

Numer ogłoszenia: 491580 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013


OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA - PDF

SPECYFIKACJA - DOC

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3