Ankieta dla seniorów

Drodzy Seniorzy,

w ramach realizacji rządowego programu „Senior+”, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Września, którzy ukończyli 60 lat o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej w terminie do dnia 29 października 2021 roku osobiście, bądź listownie do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Fabryczna 14, 62-300 Września lub za pomocą poczty elektronicznej (skan) opswrz@wrzesnia.pl.

Magdalena Sobczak - Jankiewicz
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni

Skip to content