23 grudnia 2020

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Września, dn. 22.12.2020 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2021 R. Podaje się do publicznej wiadomości, że […]
23 grudnia 2020

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Września, dn. 22.12.2020 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2021 R. Podaje się do publicznej wiadomości, że […]
14 grudnia 2020

Zarządzenie nr 182 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 grudnia 2020 r.

14 grudnia 2020

Zarządzenie nr 181 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 grudnia 2020 r.

Skip to content