21 kwietnia 2020

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informujemy, że z powodu stanu epidemii koronawirusa (COVID-19) konsultacje i porady psychologa, pedagoga, prawnika w ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie udzielane są w formie telefonicznej. Zapisy do w/w specjalistów przyjmowane są pod numerem tel. 61 640 […]
12 maja 2020

Linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia LINIĘ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO, INFORMACYJNEGO I DORADCZEGO dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE.
21 maja 2020

Zmiany organizacyjne

Informujemy, że od dnia 25.05.2020 (poniedziałek) obsługa zadań z zakresu: dodatków mieszkaniowych, energetycznych, wyrównawczych oraz karty dużej rodziny i Programu „Senior”, przeniesiona zostanie do budynku Ośrodka […]
26 maja 2020

Informacja

Skip to content