Informacja o wyniku naboru

Września, dnia 03.12.2019 r.

SSK.1110.8.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)

STARSZY INSPEKTOR DO SPRAW BHP

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani:

Ewa Klessa zamieszkała w Poznaniu

Uzasadnienie:

Kandydatka wybrana na w/w stanowisko spełnia postawione wymogi wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Skip to content