Gmina Września pozyskała dotację na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Września” ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”. 
 
Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to 631 833,95 zł,
z czego środki z budżetu państwa wynoszą 200 000,00 zł.
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych (60+), nieaktywnych zawodowo mieszkających w Gminie Września poprzez utworzenie Klubu Seniora. Klub Seniora będzie mieścił się przy ul. Batorego 8 we Wrześni, w placówce stworzonych zostanie 40 miejsc.
Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo – adaptacyjnych, a także zakupie wyposażenia. W Klubie Seniora znajdować się będą pomieszczenia, spełniające minimum standardu wskazanego w programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Klub Seniora rozpocznie swoją działalność od stycznia 2022 r. Rekrutacja zostanie przeprowadzona pod koniec 2021 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. EDYCJA 2021

______________________________________________________

Drodzy Seniorzy,

w ramach realizacji rządowego programu „Senior+”, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Września, którzy ukończyli 60 lat o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej w terminie do dnia 29 października 2021 roku osobiście, bądź listownie do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Fabryczna 14, 62-300 Września lub za pomocą poczty elektronicznej (skan) opswrz@wrzesnia.pl.

Magdalena Sobczak – Jankiewicz
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni

  • Skip to content