Linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego

Linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia LINIĘ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO, INFORMACYJNEGO I DORADCZEGO
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE.

Skip to content