OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu jadłodajni oraz magazynu z odzieżą)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu jadłodajni oraz magazynu z odzieżą)

Skip to content