OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych)

Skip to content