OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych)

Szczegóły w załacznikach:
- ogłoszenie wyników konkursu (PLIK PDF 230KB)
Skip to content