Ogrzewalnia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i w kryzysie bezdomności

Ogrzewalnia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i w kryzysie bezdomności

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że od 1 października 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. czynna jest Ogrzewalnia. Ogrzewalnia działa całodobowo. Pomoc skierowana jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i w kryzysie bezdomności, przebywających na terenie gminy Września, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem.  Ogrzewalnia prowadzona jest przez Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalnia Markot w Zielińcu (Zieliniec 73, 62-306 Kołaczkowo). Telefon kontaktowy do Ogrzewalni: 61 438 58 72 lub 601 408 616.

Skip to content