OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI WSTRZYMUJE BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI WSTRZYMUJE BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

UWAGA!
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WE WRZEŚNI WSTRZYMUJE BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ
DOKUMENTY PROSIMY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI PODAWCZEJ OPS WRZEŚNIA PRZY UL. FABRYCZNEJ 14

ZE WZGLĘDU NA WPROWADZENIE PRACY ROTACYJNEJ, PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY NA NR TELEFONU 61 640 72 00 (KANCELARIA OPS), ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ CZASOWEJ NIEDOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI PRACOWNIKÓW

WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA W FORMIE PRZELEWÓW WYPŁACANE BĘDĄ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO INFORMUJEMY ŚWIADCZENIOBIORCÓW O KONIECZNOŚCI WSKAZYWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, GDYŻ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W KASIE OŚRODKA MOŻE BYĆ UTRUDNIONA LUB NIEMOŻLIWA DO REALIZACJI

Skip to content