OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI WSTRZYMUJE BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

UWAGA!
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WE WRZEŚNI WSTRZYMUJE BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ
DOKUMENTY PROSIMY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI PODAWCZEJ OPS WRZEŚNIA PRZY UL. FABRYCZNEJ 14

ZE WZGLĘDU NA WPROWADZENIE PRACY ROTACYJNEJ, PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY NA NR TELEFONU 61 640 72 00 (KANCELARIA OPS), ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ CZASOWEJ NIEDOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI PRACOWNIKÓW

WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA W FORMIE PRZELEWÓW WYPŁACANE BĘDĄ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO INFORMUJEMY ŚWIADCZENIOBIORCÓW O KONIECZNOŚCI WSKAZYWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, GDYŻ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W KASIE OŚRODKA MOŻE BYĆ UTRUDNIONA LUB NIEMOŻLIWA DO REALIZACJI