Pomoc dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec `56

Pomoc dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec `56

Szanowni Państwo,

informujemy, iż do końca KWIETNIA BR. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56 znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji materialnej  w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, w szczególności osobom, które:

– doznały uszczerbku na zdrowiu,

– doznały represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,

– doznały istotnych represji w miejscach zatrudnienia,

– mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod adresem:

https://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-finansowa-dla-uczestnikow-powstania-poznanski-czerwiec-56

Skip to content