Protokół na okoliczność przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu: „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2021-2025”

Protokół na okoliczność przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu: „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2021-2025”

Protokół na okoliczność przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu: "Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2021-2025".

Treść protokołu

Skip to content