Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informujemy, że z powodu stanu epidemii koronawirusa (COVID-19) konsultacje i porady psychologa, pedagoga, prawnika w ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie udzielane są w formie telefonicznej.
Zapisy do w/w specjalistów przyjmowane są pod numerem tel. 61 640 72 22 w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Skip to content