Rusza rekrutacja do Klubu Senior+ „Wrzosowisko”

Klub Senior+ „Wrzosowisko” jest ośrodkiem wsparcia w formie klubu samopomocy przeznaczonym dla 40 osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Września.

Siedziba Klubu mieścić się będzie przy ul. Batorego 8 we Wrześni (parter budynku po byłej szkole specjalnej – wejście od boiska). Klub czynny będzie w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku.

Rozpoczęcie działalności Klubu jest planowane w miesiącu styczniu 2022 r. Wnioski o przyjęcie do Klubu można składać w dniach 9-15.12.2021 r. (dni powszednie) we Wrzesińskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 21, 62-300 Września w godz. 11:00-16:00.

Celem Klubu jest aktywizowanie seniorów i rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Seniorzy będą mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach: warsztatowych, edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i ruchowych.

Klub Senior+ „Wrzosowisko” nie jest placówką dziennego wsparcia. Nie jest w nim sprawowana opieka nad seniorami, nie ma też możliwości zapewnienia wyżywienia uczestnikom zajęć.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 61 640 73 40 oraz 61 640 73 21 i 61 640 73 22.
Skip to content