Bon energetyczny

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego celem jest zmniejszenie obciążenia gospodarstw domowych wysokimi rachunkami za energię elektryczną, przysługujące
za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024r.

Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2500* zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
  • 1700* zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za 2023 r.

Ważne! Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

W przypadku przekroczenia dochodu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to,
że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego świadczenia będzie wynosić 20 zł.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden bon. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o bon energetyczny złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość bonu energetycznego:

– dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
– dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
– dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
– dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.


Jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną
i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

– dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
– dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
– dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
– dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

– tradycyjnie (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej – oddział ul. Słowackiego 39, 62-300 Września
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
– za pośrednictwem Poczty Polskiej