Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że termin składania oświadczenia aktualizacyjnego w sprawie kontynuacji wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.
Wypełniony druk oświadczenia wraz z dokumentami należy złożyć do skrzynki podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni znajdującej się przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ul. Fabrycznej 14. Na oświadczeniu prosimy o wpisanie nr telefonu, pod którym pracownik weryfikujący dokumenty będzie mógł skontaktować się z wnioskodawcą.
Druk oświadczenia aktualizacyjnego dostępny jest na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

Skip to content