Świadczenie "Dobry start"

Świadczenie "Dobry start"

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Wniosek o świadczenie “Dobry start” można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie “Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie obejmuje również studentów.

UWAGA!
Wnioski o świadczenie “Dobry start” można składać w Sekcji Świadczeń Wychowawczych, ul. Słowackiego 39, w godzinach:
Poniedziałek: od 8.00 do 16.00
Wtorek – Piątek: od 7.00 do 15.00