TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW W MIESIĄCU GRUDNIU 2020 R.

TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW CELOWYCH, OKRESOWYCH, STAŁYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH
W GRUDNIU 2020 R.

8 GRUDNIA BEZ ZMIAN
11 GRUDNIA ZASIŁKI STAŁE Z  22-GO
15 GRUDNIA BEZ ZMIAN
18 GRUDNIA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  (500+), ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE Z 25-GO
24 GRUDNIA KASA NIECZYNNA
Skip to content