Gdzie szukać pomocy

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i szkody.

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy tez poziomu wykształcenia członków rodziny.


Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna -  są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się między innymi: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem i inne.

Przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

Przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywane poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofierze nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, przymuszanie do seksu z osobami trzecimi, krytykę zachowań seksualnych ofiary, wymuszanie sadystycznych form pożycia seksualnego, przymuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do prostytucji, gwałt.

Przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane między innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.

CZY ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI:

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • niszczy Twoją własność?
 • mówi ci, że wie, co jest słuszne dla ciebie?
 • ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?
 • stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie)?
 • mówi ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?
 • nie pozwala ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną?
 • dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce?
 • grozi Ci nożem, siekierą, bronią palną?
 • grozi Ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani?
 • obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że wszystkiemu Ty jesteś winna?
 • zmusza Cię do pożycia seksualnego?
 • zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?
 • straszy Cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali Ci pomóc?
 • zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać?
 • zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw?
 • grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?
 • przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił?
 • czy czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z twoimi przyjaciółmi w obecności partnera?
 • czy w czasie trwania małżeństwa zerwałaś kontakty z przyjaciółmi, rodziną?
 • czy jesteś z partnerem, bo mówił Ci, że Cię zabije, jeśli od niego odejdziesz?
 • czy kiedykolwiek byłaś tak pobita przez partnera, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
 • czy czujesz się zagrożona w swoim domu?
 • Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?

 • Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź się. Za przemoc jest odpowiedzialny ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.
 • Zadzwoń do „Niebieskiej Linii”. Tam możesz porozmawiać z psychologiem, który pomoże ustalić najlepsze i odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie (numer: 801 12 00 02)
 • Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Ciebie bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób. Za przemoc zawsze jest odpowiedzialna osoba, która ją czyni a nie Ty!
 • Wzywaj policję (Tel. 997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia Niebieskiej Karty. Policja ma obowiązek zareagować na Twoje wezwanie i zapewnić Ci bezpieczeństwo.
 • Szukaj pomocy u specjalistów. Kiedy uzyskasz wsparcie i informacje to poczujesz się lepiej.
 • Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!

UWIERZ, ŻE MASZ W SOBIE SIŁĘ, ŻEBY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich.

Gdzie szukać pomocy?

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Chopina 8, 62-300 Września (budynek OPS we Wrześni) każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 18.00

Dyżury pełnią: pedagog, prawnik oraz psycholog. Istnieje również możliwość skorzystania z terapii rodzin prowadzonej przez psychologa.

tel. 61 640-72-19

UWAGA! Informujemy, że z powodu stanu epidemii koronawirusa (COVID-19) konsultacje i porady psychologa, pedagoga, prawnika w ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie udzielane są w formie telefonicznej. Zapisy do w/w specjalistów przyjmowane są pod numerem tel. 61 640 72 22 w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Skip to content