Miejsce składania wniosków Drukuj
piątek, 25 lipca 2014 11:16

Miejsce złożenia dokumentów, termin i sposób załatwienia

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także druki wniosków można uzyskać w  Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Słowackiego 39 w godzinach:

  • Poniedziałek: od 8:00 do 16:00

  • Wtorek - Piątek: od 7:00 do 15:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (0-61) 640 72 71Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.