Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z powyższym, wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.