Świadczenia wychowawcze

Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze wniosek musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie:

  • przez PUE ZUS,
  • portal Emp@tia,
  • swój bank

Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku.

Jeśli złożyłeś w gminie wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składaj ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres. Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych na okres do 31 maja 2022 r.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. ZUS będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze i będzie je wypłacał.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Jeśli złożyłeś wniosek o świadczenie wychowawcze do 31 grudnia 2021 r. w gminie (za okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.), prawo do świadczenia ustali gmina albo wojewoda, gdy do świadczenia stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (gdy Ty lub członek Twojej rodziny mieszkacie lub pracujecie w państwie członkowskim UE/EFTA lub w Wielkiej Brytanii lub pobieracie z tego państwa świadczenie). Świadczenia za okres do 31 maja 2022 r. wypłaci gmina.

Jeśli złożysz wniosek od 1 stycznia 2022 r. (za okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022r.), prawo do świadczenia ustali Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wypłaci również takie świadczenie. Nie dotyczy to jednak świadczeń, do których stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W takiej sytuacji ZUS przyjmie wniosek i przekaże go do wojewody. Jeśli wojewoda przyzna świadczenie, to wypłaci je gmina.

Na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. wniosek do ZUS powinieneś złożyć na nowo narodzone dzieci od 1 stycznia 2022 r. a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku w gminie.

Załączniki:

Skip to content