Żądanie o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze"

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni w załączeniu zamieszcza wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - program "Czyste Powietrze".

Więcej informacji o programie "Czyste Powietrze" można znaleźć na stronach internetowych programu:
- http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/
- https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/
- https://www.wrzesnia.pl/asp/czyste-powietrze,183,,1

Żądania wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Fabryczna 14, 62-300 Września. Wszelkich informacji udziela Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - nr tel. 61 640 72 70.

W żądaniu prosimy wskazywać jako "organ prowadzący postępowanie" Burmistrza Miasta i Gminy Września. Prosimy również o podawanie numeru telefonu do kontaktu w celu usprawnienia procesu wydania zaświadczenia.