Klub Senior+ "Wrzosowisko"

Klub Senior+ „Wrzosowisko” jest ośrodkiem wsparcia w formie klubu samopomocy przeznaczonym dla 40 osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Września.

Siedziba Klubu mieścić się będzie przy ul. Batorego 8 we Wrześni (parter budynku po byłej szkole specjalnej – wejście od boiska). Klub czynny jest w każdy dzień roboczy: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00-16:00, wtorki i czwartki w godz. 10:00-18:00.

Celem Klubu jest aktywizowanie seniorów i rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Seniorzy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach: warsztatowych, edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i ruchowych.

Klub Senior+ „Wrzosowisko” nie jest placówką dziennego wsparcia. Nie jest w nim sprawowana opieka nad seniorami, nie ma też możliwości zapewnienia wyżywienia uczestnikom zajęć.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 640 73 40.

Facebook: https://www.facebook.com/KlubWrzosowisko

Załączniki: