Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.oraz w 2024 r.

Wniosek skierowany jest dla gospodarstw domowych w których głównym źródłem ogrzewania jest gaz ziemny. Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wniosek (oraz Klauzula Informacyjna RODO) o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe (dot. gazu ziemnego) można składać:

  1. W Oddziale Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Słowackiego 39, 62- 300 Września.
  • Poniedziałek:
    08:00 – 16:00
  • Od wtorku do piątku:
    07:00 – 15:00

2) Drogą elektroniczną przez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.
Skrytka ePUAP: /wrzesniaops/SkrytkaESP.

Wniosek dostępny jest na stronie www.ops.wrzesnia.pl lub w Oddziale OPS przy ul. Słowackiego 39, 62-300 Września.

Załączniki: