Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Słowackiego 39, 62-300 Września (budynek OPS we Wrześni) każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 18.00

Dyżury pełnią: pedagog, prawnik oraz psycholog. Istnieje również możliwość skorzystania z terapii rodzin prowadzonej przez psychologa.

tel. 61 640-73-50

UWAGA! Informujemy, że z powodu stanu epidemii koronawirusa (COVID-19) konsultacje i porady psychologa, pedagoga, prawnika w ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie udzielane są w formie telefonicznej. Zapisy do w/w specjalistów przyjmowane są pod numerem tel. 61 640 7350 w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Skip to content