Loga partnerów programu
Dnia 20 października 2021 roku Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Tomasza Kałużnego podpisała porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora, którego organizatorem jest Stowarzyszenie MANKO.

Celem Programu jest podniesie poziomu aktywności Seniorów, zwiększenie dostępności i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień umożliwiających łatwiejszy dostęp do ofert kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i społecznych.

Ogólnopolska Karta Seniora


Program „Ogólnopolska Karta Seniora” – edycja gmina Września skierowany jest do osób, które:
- ukończyły 60 lat,
- zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Września.

Ważne informacje:
• Udział w programie i wydanie karty są całkowicie bezpłatne.
• Karta wydawana jest na podstawie wypełnionego wniosku i formularza zgłoszeniowego.
• Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia uprawnień.
• Karta Seniora nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
• Formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Seniora można składać w Punkcie Wspierania Społeczności Lokalnej we Wrześni, ul. Chopina 8, w poniedziałek w godzinach 8:00-15:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:00-14:30.

Kontakt pod numerami tel.: 61 640 73 22/ 61 640 73 21
Adres e-mail: opswrz@wrzesnia.pl

Katalog partnerów Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” oraz więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie internetowej: www.glosseniora.pl

Podstawa prawna:
• Uchwała nr XXVI/256/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Września do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.
• Porozumienie o Partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, zawarte w Krakowie, w dniu 20 października 2021 r. pomiędzy Stowarzyszeniem MANKO a Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. a Gminą Września.
______________________________

Zapraszamy wrzesińskich Przedsiębiorców do współtworzenia Programu Ogólnopolska Karta Seniora.
Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i wypełniła formularz zgłoszeniowy. Dzięki niej seniorzy z całej Polski korzystają ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystępują do Programu Ogólnopolska Karta Seniora. Głównym zadaniem karty jest aktywizacja osób 60+.

Co zyskują firmy przyjazne seniorom?
Firmy, które są partnerami Programu Ogólnopolska Karta Seniora stają się rozpoznawalne wśród seniorów, a dodatkowo mogą oferować im dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne.
Firmy partnerskie promowane są poprzez m.in. zamieszczanie reklam w ogólnopolskim magazynie „Głos Seniora” oraz jego lokalnych edycjach, a także umieszczanie informacji o oferowanej zniżce na stronie internetowej www.glosseniora.pl.
To od firmy partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce współtworzyć Ogólnopolską Kartę Seniora i jakie działania chce z nami podejmować.

Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska Karta Seniora?
Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłoszeniowy – znajdujący się poniżej – i odeśle go na adres Stowarzyszenia MANKO os. Urocze 12, 31-953 Kraków lub drogą mailową: marketing@manko.pl, bądź dostarczy do Punktu Wspierania Społeczności Lokalnej we Wrześni, ul. Chopina 8.
Już ponad 400 000 seniorów dołączyło do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora a ofertę specjalną przygotowało dla nich ponad 2500 przedsiębiorców z całej Polski 
Kontakt dla przedsiębiorców do Stowarzyszenia MANKO: tel.: +48 531 328 480, e-mail: marketing@manko.pl