Świadczenie "Dobry start"

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’, od dnia 1 lipca 2021 r. realizację tego programu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym, wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.