WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

ЗАЯВКА НАВИПЛАТУОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

WZÓR WNIOSKU (PLIK PDF 138KB)

WZÓR WNIOSKU (PLIK DOCX 25KB)

ПРИКЛАД ЗАЯВКА (ФАЙЛ PDF 138KB)

ПРИКЛАД ЗАЯВКА (ФАЙЛ DOCX 25KB)

Повідомляємо
що від 16 березня 2022 року,
всі громадяни України можуть оформити
допомогу яка стосується:

– одноразової грошової виплати у
розмірі 300 злотих на особу;

– сімейної допомоги

Місце складання внесків:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 39, 62-300 Września
Понеділок: 8:00 – 17:00
Вівторок-П’ятниця: 7:00 – 17:00

Під час складання паперів зацікавлені
особи можуть отримати інформацію що
стосується допомоги матеріальної та
нематеріальної призначених на
підставі указу від 12 березня 2004 року
про соціальну допомогу.

__________________________________________________________________________________

Центр соціальної допомоги у Вжесні
надає можливість безкоштовної психологічної підтримки для громадян України
в будинку “Arka” Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy, за адресою вул. Sołtysiaka 15. 
Дні прийому: понеділок, вівторок, середа
в годинах: 15:00-18:00
Попередній запис за номером телефону: 616407200

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI zapewnia możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia 
psychologicznego obywatelom Ukrainy
w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczym „ARKA”
przy ul. Sołtysiaka 15
W poniedziałki, wtorki i środy w godzinach: 15:00-18:00.
Rejestracja pod numerem telefonu: 61 6407200