Wrzesińska Karta Społeczna Senior

Partnerzy Wrzesińskiej Karty Społecznej Senior
Zapraszamy przedsiębiorców

 

ZACHĘCAMY WRZESIŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ W PROGRAM

AKTYWIZOWANIE I WYRÓWNYWANIE SZANS SENIORÓW W GMINIE WRZEŚNIA

WRZESIŃSKA KARTA SPOŁECZNA SENIOR”

Program skierowany do osób powyżej 65 roku życia mieszkających na terenie miasta i gminy Września. Jednym z działań realizowanych w ramach Programu jest Wrzesińska Karta Społeczna SENIOR. Karta upoważnia mieszkańców Wrześni do korzystania ze zniżek oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców, poprzez okazanie Wrzesińskiej Karty Społecznej SENIOR.

Twoje korzyści z przystąpienia do Programu:

  • zyskujesz większą rozpoznawalność na lokalnym rynku,
  • budujesz dobre relacje z klientami,
  • rozwijasz społeczną odpowiedzialność biznesu,
  • zyskujesz prawo do wykorzystania w celach reklamowych hasła „Tu honorujemy Wrzesińska Kartę Społeczną SENIOR” oraz posługiwania się logo Programu.

Uczestnictwo w Programie wymaga:

  1. Określenia form, zakresu i miejsca oferowanych zniżek przy zakupach towarów i usług dokonywanych przez osoby legitymujące się Wrzesińską Kartą Społeczną SENIOR;.
  2. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach:

- www.wrzesnia.pl, zakładka Program Senior

- www.ops.wrzesnia.pl, zakładka Program Senior (poniżej)

- „Wieści z Ratusza” – wkładka do biuletynu

oraz przesłania na adres:

opswrz@wrzesnia.pl. lub dostarczenia do kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, przy ul. Fabrycznej 14 lub kancelarii Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Ratuszowej 1

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni,

  1. Fabryczna 14 (Kancelaria), pod numerem telefonu (61) 640-72-00 lub pod adresem poczty elektronicznej: opswrz@wrzesnia.pl.