COVID-19 wsparcie

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna
Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna świadczona jest w ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Informacje na temat funkcjonowania Punktu można znaleźć na stronie www.ops.wrzesnia.pl
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów dla osób 70+
Szczepienia przeciwko COVID-19
W dniu 15 stycznia 2021 r. rozpoczął się proces rejestracji do szczepień przeciwko COVID-19. Od tego dnia możliwość ustalenia terminu szczepień uzyskują osoby w wieku powyżej 80 roku życia, a od 22 stycznia 2021 r. osoby w wieku powyżej 70 roku życia. Szczegółowe informacje na temat szczepień można uzyskać dzwoniąc na specjalną infolinię pod numer 989 lub 22 62 62 989. Ustalenie terminu terminu szczepienia dla ww. grup osób uprawnionych jest możliwe również za pośrednictwem ww. infolinii.

Osoby:
1) niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio pierwszą grupę z ww. schorzeniami,
2) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień, mogą skorzystać z pomocy w zorganizowaniu dojazdu do punktu szczepień.
W tym celu należy wcześniej zgłosić się do szczepienia (np. poprzez infolinię 989), ustalić termin szczepienia, a następnie skontaktować się z infolinią dedykowaną mieszkańcom Miasta i Gminy Września pod numerem telefonu : 504 494 076 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00).