Wrzesińskie Centrum Wolontariatu

Wrzesińskie Centrum Wolontariatu działa od 2012 roku w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Terenem działania Centrum jest Gmina Września. Jako lokalne centrum wolontariatu należymy do Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu. W swoich działaniach staramy się:
– promować ideę wolontariatu,
– wspierać i współpracować z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi,
– prowadzić podstawowe szkolenia w zakresie wolontariatu oraz koordynowanych programów,
– realizować działania wspierające i aktywizujące społeczność lokalną, w różnych obszarach życia społecznego (pomoc społeczna, edukacja, kultura itp.),
– wspierać szkolne koła wolontariatu.

Wrzesińskie Centrum Wolontariatu
ul. Fabryczna 14, pok. 104
62-300 Września
tel. 61 640 72 17