Logo projektu przedstawiające logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja i Rozwój, logo Rzeczypospolitej Polskiej oraz logo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.


Usługa transportowa door-to-door

Informujemy, że od dnia 2 sierpnia 2021 r. została uruchomiona dla mieszkańców gminy Września z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności usługa transportowa door-to-door.

Usługa świadczona jest osobom uprawnionym, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-16:00, w szczególności w celu dotarcia do instytucji, urzędów, ośrodków zdrowia na wizyty lekarskie, a także gabinetów rehabilitacji i poradni uzależnień. Cel przejazdu powinien być związany z aktywizacją społeczno – zawodową.

Korzystanie z usługi transportowej door-to-door w czasie trwania projektu (t.j. do dnia 30.09.2022 r.) jest nieodpłatne.

Biały bus marki ford przedstawiony od frontu na tle drzew. Na masce pojazdu widoczny herb Gminy Września oraz symbol niepełnosprawności.
Biały bus przedstawiony od boku na tle drzew. Drzwi busa uchylone, widoczna rampa dla osób niepełnosprawnych. Na karoserii umieszczony symbol niepełnosprawności oraz logo Gminy Września.

Z usługi transportu door-to-door korzystać mogą:

  • osoby od 75 roku życia,
  • osoby pełnoletnie poniżej 75 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu, chorób neurologicznych i/lub schorzeń narządu wzroku,
  • osoby, które ukończyły 18 rok życia, wymagające wsparcia w zakresie mobilności, zarówno posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) jaki i nie posiadające orzeczenia, a mające realny problem w poruszaniu się.

W celu skorzystania z usługi należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy tradycyjnie lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej,
  • zapoznać się i zaakceptować Regulamin świadczenia usługi transportowej door-to-door,
  • dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli je posiadasz, oryginał do wglądu).

Wymagane dokumenty należy złożyć przed pierwszym skorzystaniem z usługi door-to-door w Punkcie Wspierania Społeczności Lokalnej przy ul. Chopina 8 we Wrześni lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Po złożeniu dokumentów i zakwalifikowaniu osoba uprawniona otrzyma, bezpłatnie kartę umożliwiającą korzystanie z usługi. Osoby rejestrujące się za pośrednictwem aplikacji mobilnej otrzymają powiadomienie o zakwalifikowaniu do usługi, a następnie powinny zgłosić się do Punktu Wspierania Społeczności Lokalnej pod odbiór karty uprawniającej do przejazdu.

Osoby uprawnione mogą skorzystać z przejazdu 2 razy w miesiącu.

Zamówienia na przewozy przyjmowane są z jednodniowym wyprzedzeniem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 pod numerem tel.

61 640 73 00

Informujemy, że w przypadku dużego zainteresowania usługą danego dnia o kolejności skorzystania z usługi decyduje kolejność zgłoszeń.

Druki do zgłoszenia usługi transportowej door-to-door dostępne są w linkach poniżej oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14 i w oddziałach: ul. Chopina 8 oraz ul. Słowackiego 39.

Usługa indywidualnego transportu door-to-door jest realizowana w ramach konkursu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Załączniki:

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Skip to content