Gmina Września pozyskała dotację na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Września” ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”. 
 
Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to 631 833,95 zł,
z czego środki z budżetu państwa wynoszą 200 000,00 zł.
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych (60+), nieaktywnych zawodowo mieszkających w Gminie Września poprzez utworzenie Klubu Seniora. Klub Seniora będzie mieścił się przy ul. Batorego 8 we Wrześni, w placówce stworzonych zostanie 40 miejsc.
Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo – adaptacyjnych, a także zakupie wyposażenia. W Klubie Seniora znajdować się będą pomieszczenia, spełniające minimum standardu wskazanego w programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Klub Seniora rozpocznie swoją działalność od stycznia 2022 r. Rekrutacja zostanie przeprowadzona pod koniec 2021 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. EDYCJA 2021

____________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Seniorzy,

w ramach realizacji rządowego programu „Senior+”, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Września, którzy ukończyli 60 lat o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej w terminie do dnia 29 października 2021 roku osobiście, bądź listownie do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Fabryczna 14, 62-300 Września lub za pomocą poczty elektronicznej (skan) opswrz@wrzesnia.pl.

Magdalena Sobczak – Jankiewicz
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni

 • ____________________________________________________________________________________________________________

  Rusza rekrutacja do Klubu Senior+ „Wrzosowisko”

  Klub Senior+ „Wrzosowisko” jest ośrodkiem wsparcia w formie klubu samopomocy przeznaczonym dla 40 osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Września.

  Siedziba Klubu mieścić się będzie przy ul. Batorego 8 we Wrześni (parter budynku po byłej szkole specjalnej – wejście od boiska). Klub czynny będzie w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku.

  Rozpoczęcie działalności Klubu planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2022 r. Wnioski o przyjęcie do Klubu można składać w dniach 9-15.12.2021 r. (dni powszednie) we Wrzesińskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 21, 62-300 Września w godz. 11:00-16:00.

  Celem Klubu jest aktywizowanie seniorów i rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Seniorzy będą mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach: warsztatowych, edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i ruchowych.

  Klub Senior+ „Wrzosowisko” nie jest placówką dziennego wsparcia. Nie jest w nim sprawowana opieka nad seniorami, nie ma też możliwości zapewnienia wyżywienia uczestnikom zajęć.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 61 640 73 40 oraz 61 640 73 21 i 61 640 73 22.

  ____________________________________________________________________________________________________________

  Trwa rekrutacja do Klubu Senior+ „Wrzosowisko”

  Klub Senior+ „Wrzosowisko” jest ośrodkiem wsparcia w formie klubu samopomocy przeznaczonym dla 40 osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Września.

  Siedziba Klubu mieścić się będzie przy ul. Batorego 8 we Wrześni (parter budynku po byłej szkole specjalnej – wejście od boiska). Klub czynny będzie w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku.

  Rozpoczęcie działalności Klubu planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2022 r. Wnioski o przyjęcie można składać w Punkcie Wspierania Społeczności Lokalnej przy ul. Chopina 8 we Wrześni, w poniedziałek w godzinach 8:00-16:00 i wtorek-piątek 7:00-15:00.

  Celem Klubu jest aktywizowanie seniorów i rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Seniorzy będą mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach: warsztatowych, edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i ruchowych.

  Klub Senior+ „Wrzosowisko” nie jest placówką dziennego wsparcia. Nie jest w nim sprawowana opieka nad seniorami, nie ma też możliwości zapewnienia wyżywienia uczestnikom zajęć.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 61 640 73 40 oraz 61 640 73 21 i 61 640 73 22.

  ____________________________________________________________________________________________________________

  Klub Senior+ „Wrzosowisko” rozpoczął działalność

  W dniu 1.02.2022 r. Klub Senior+ „Wrzosowisko” rozpoczął swoją działalność. W organizowanych zajęciach bierze udział ok. 80 seniorów z terenu Gminy Września.

  Klub Senior+ „Wrzosowisko” jest ośrodkiem wsparcia w formie klubu samopomocy przeznaczonym dla 40 osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Września.

  Siedziba Klubu mieścić się będzie przy ul. Batorego 8 we Wrześni (parter budynku po byłej szkole specjalnej – wejście od boiska). Klub czynny jest w każdy dzień roboczy: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00-16:00, wtorki i czwartki w godz. 10:00-18:00.

  Celem Klubu jest aktywizowanie seniorów i rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Seniorzy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach: warsztatowych, edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i ruchowych.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 640 73 40.