dlonie_biale_tlo_n

Nasz Ośrodek

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni działa na terenie Gminy Września. Swoim zasięgiem obejmuje teren miasta Września oraz pobliskie wsie.

Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni czynny jest w godzinach:
poniedziałek : od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek : od 7.00 do 15.00

e-mail: opswrz@wrzesnia.pl NIP 789-146-82-33
REGON 004809543
KONTO BANKOWE 49 9681 0002 0012 5905 0114 2030

Skip to content