Zamówienia publiczne

Uprzejmie informujemy, że Gmina Września – Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni udziela zamówień publicznych poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus

Pozostałe postępowania prowadzone są na wspomnianej platformie przez Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.