Nasz Ośrodek

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni działa na terenie Gminy Września. Swoim zasięgiem obejmuje teren miasta Września oraz pobliskie wsie.

Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni czynny jest w godzinach:
poniedziałek : od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek : od 7.00 do 15.00

Siedziba:
ul. Fabryczna 14
62-300 Września
tel. (61) 640 72 00
faks (61) 640 72 66

Pomoc w sprawach:
- pomoc środowiskowa
- usługi opiekuńcze
- stypendia i zasiłki szkolne
- asystenci rodziny

Oddział:
ul. Słowackiego 39
62-300 Września
tel. (61) 640 72 71


Pomoc w sprawach:
- świadczenia rodzinne
- świadczenia wychowawcze
- fundusz alimentacyjny
- dodatek mieszkaniowy
- karta dużej rodziny
- program senior

e-mail: opswrz@wrzesnia.pl
NIP 789-146-82-33
REGON 004809543
KONTO BANKOWE 49 9681 0002 0012 5905 0114 2030