Magazyn odzieży

ul. Harcerska 3, 62-300 Września

Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Magazyn przyjmuje i wydaje odzież i art. gospodarstwa domowego w ww. terminach.